on reporting and commenting

“[…] Er is één criterium, één basisregel zo banaal dat onze leiders in politiek, economie, media en onderwijs hem al te vaak ongestraft hebben kunnen vergeten. Dat criterium is: wordt de maatschappij beter van wat we doen? […] De vrijheid van de ene, impliceert helaas maar al te vaak de onvrijheid van de andere. Maar op een fundamenteler niveau doet het dat niet. Wanneer, niet alleen in ultrakapitalistische bolwerken als Groot-Brittannië en de VS, maar ook in ons land de kloof tussen rijk en arm systematisch toeneemt, dan is dat omdat er maatregelen zijn genomen, vrijheden toegestaan die niet de samenleving als geheel ten goede zijn gekomen maar slechts enkelingen. Wanneer, ook in de Benelux, zowel het minimumloon als de laagste uitkeringen onder druk staan, betekent dit een ontoelaatbare vermindering van vrijheid voor een al te groot deel van de bevolking. Enkel wie daarvoor de financiële marge heeft, kan het zich immers veroorloven gezond te eten en milieubewust te leven en te reizen. En meer aansluitend bij het thema dat ons hier vanavond bij elkaar brengt: deze situatie bepaalt en beperkt ook het spreken van sociaaleconomisch zwakkere burgers. […] Ook wanneer het over de media gaat, zou die ene vraag centraal moeten staan: ‘wordt de samenleving hier beter van?’ Wanneer sociale, economische en ecologische problemen onze dringende aandacht vragen, hoe verantwoord is het dan om homepages van nieuwssites en frontpagina’s van kranten systematisch te vullen met faits divers? Wie heeft er baat bij wanneer op het publieke forum week na week steekvlamjournalistiek het haalt op analyses die naar de kern van actuele problemen trachten te boren? Vergroot het het vertrouwen in de samenleving wanneer onze diverse overheden structureel cynisch worden bejegend, zonder enige vorm van begrip voor de welhaast onbegrijpelijke complexiteit waaraan gezagsdragers in deze tijd het hoofd moeten bieden? Wie wordt er beter van grijnsjournalistiek en catenaccioberichtgeving? […] Wie vandaag het vrije woord wil dienen, doet er bijgevolg goed aan zich van die macht bewust te zijn en enige bescheidenheid te betrachten. In mij zeer dierbare landen als de VS en Nederland wordt vrije meningsuiting vaak verward met het hebben van een luide bek. Met onverbiddelijkheid. Met durf. Dit virus tast steeds vaker ook het publieke debat in onze gewesten aan. Het algemeen belang wordt daardoor niet gediend. Wie vandaag het vrije woord wil verdedigen, moet volgens mij streven naar nuance en het opnemen tegen de grote roepers van, bijvoorbeeld, het communautaire opbod, de vermeende clash of civilizations en de echte antipolitiek (veel van wat in weldenkende kringen doorgaat voor antipolitiek is wellicht vooral onmondige politiek – dat is iets geheel anders). […] Te vaak functioneert onze kritiek niet meer als een controle op en van de machthebbers, maar als een soort speelpleinbully die elk moment van zwakte zal uitbuiten. Die kritiek is het niet langer te doen om het algemeen belang. Hij wil bovenal scoren. Zijn eigen slimmigheid demonstreren. Iedereen die in een organisatie enige verantwoordelijkheid draagt, weet hoe moeilijk het is situaties goed in te schatten en de juiste beslissingen te nemen. […] Er is vanzelfsprekend niets mis met kritiek vanaf de zijlijn, maar wel met kritiek die weigert rekening te houden met de complexiteit van het spel binnen de lijnen. Radicale bescheidenheid past ons en vastberaden beschavingswil. Wie echt denkt dat de vrijheid van meningsuiting absoluut is, heeft niet goed begrepen waar het over gaat. […] Alleen een inclusieve politiek en een kritiek en journalistiek die handelen in het algemene belang kunnen ons enig perspectief bieden. […]”
 
Quotes from the acceptance speech by Geert Buelens upon receiving the 60th “Arkprijs van het vrije woord”, Antwerp (Belgium), 2010-05-12. As the Arkprijs still has no site (sic), these quotes were culled from the site of AVV VVK newspaper De Standaard, who, amazingly, thought it fit to introduce the speech to its readers with the subtitle “What The Wire could mean for us”. Ahh, the ironing of it all!
Advertisements

About Snaporaz

Started my blog on Posterous (snaporaz), moved it to WordPress (zaropans because the original name was taken).
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comment? Correct? Praise? React!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s